Chương trình đào tạo

NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TUYỂN SINH NĂM 2017

20/03/2017 | Số lượt đọc 49 | Thể loại: Trung cấp chuyên nghiệp


 

TT

Tên ngành đào tạo

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2

Kế toán doanh nghiệp

3

Điện công nghiệp và dân dụng

4

Quản trị hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

5

Quản lý doanh nghiệp (Quản trị kinh doanh)

6

Tài chính - Ngân hàng

 

 THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TUYỂN SINH NĂM 2017

 

1. Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Chương trình cung cấp nội dung kiến thức và và kỹ năng kỹ thuật hỗ trợ các kỹ sư và các nhà thầu trong việc xây dựng nhà và các kiến trúc liên quan về: vẽ xây dựng, cơ xây dựng, trắc địa, vật liệu xây dựng, điện kỹ thuật, máy xây dựng, cấp thoát nước và môi trường, cấu tạo kiến trúc, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và dự toán công trình xây dựng và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

b) Vị trí việc làm

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo ngành xây dựng.

2. Ngành Kế toán doanh nghiệp

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp kế toán). Chương trình cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về: Lý thuyết tiền tệ tín dụng, LT thống kê, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán DN thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Thống kế doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Phân tích HĐKT, Kiểm toán, Kế toán máy, và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, Chính trị, Pháp luật, quốc phòng-an ninh, Kinh tế chính trị, Phương pháp soạn thảo văn bản.

b) Vị trí việc làm

Sau khi kết thúc khóa học, người học có trình độ chuyên môn là trung cấp kế toán, người học có thể làm việc tại: phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kế hoạch kinh doanh, phòng thu ngân, kiểm hàng, theo dõi công nợ, phòng dự án, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chuyên ngành về tài chính kế toán.

3. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng. Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức và nội dung cơ bản về máy điện, đo lường điện, khí cụ điện, thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng và các quy phạm an toàn điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

b) Vị trí việc làm

Kỹ thuật viên trung cấp điện công nghiệp và dân dụng có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và các hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng, lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ và có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các tổ vận hành đường dây và trạm hạ thế, làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến Điện công nghiệp và dân dụng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.

4. Ngành Quản trị hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

a) Mô tả khái quát

        Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị Hệ thống thông tin. Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế lắp đặt, vận hành, quản trị và phát triển hệ thống tính toán, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các đơn vị kinh doanh.

b) Vị trí việc làm

          Kỹ thuật viên trung cấp ngành Quản trị hệ thống thông tin có thể làm việc trong các công ty tin học, máy tính, phòng lập trình, bảo hành, bảo trì và sửa chữa máy tính; là kỹ thuật viên bảo trì máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng máy tính cho các đơn vị, cơ quan, trường học và các thành phần kinh tế xã hội khác.

5. Ngành Quản lý doanh nghiệp

a) Mô tả khái quát

Sau khi học xong chương trình, học sinh hình thành được kỹ năng lập kế hoạch,  quản lý thời gian, quản lý nhân sự, mô hình quản trị, và phát triển kinh doanh dưới góc độ marketing và bán hàng. Ứng dụng được lý thuyết trong quản lý tại các phòng, ban mà đơn vị mình công tác.

b) Vị trí việc làm

Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ, sản xuất.

6. Ngành Tài chính - Ngân hàng

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngànhTài chính-Ngân hàng. Chương trình trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và tài chính của các doanh nghiệp; có kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, năng lực hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Vị trí việc làm

Các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân,… ; các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quĩ đầu tư,… ; Các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính.