Khoa Đào tạo: Quản trị kinh doanh

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng phát triển của thị trường, thiết kế và xây dựng chương trình bán hàng, tổ chức quảng cáo, xúc tiến, tư vấn và bán sản phẩm, quản lý và điều hành hoạt động marketing và bán hàng trong doanh nghiệp, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng.

b) Vị trí việc làm

            Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các vị trí như: kinh doanh, marketing, quản trị nhân lực, điều phối sản xuất kinh doanh…

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bán hàng có khả năng hình thành được kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch bán hàng, kỹ thuật chốt hàng căn cứ vào khả năng giao tiếp của người bán và tâm lý khách hàng; kỹ năng quản lý thời gian, địa điểm và nhân lực bán hàng…

b) Vị trí việc làm

Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ, siêu thị, đại lý bán hàng, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn hoặc các công ty chuyên tổ chức sự kiện; tại các phòng kinh doanh, marketing, phát triển thị trường của các doanh nghiệp.

a) Mô tả khái quát

Sau khi học xong chương trình, học sinh hình thành được kỹ năng lập kế hoạch,  quản lý thời gian, quản lý nhân sự, mô hình quản trị, và phát triển kinh doanh dưới góc độ marketing và bán hàng. Ứng dụng được lý thuyết trong quản lý tại các phòng, ban mà đơn vị mình công tác.

b) Vị trí việc làm

Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ, sản xuất.