Khoa Đào tạo: Kế toán

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân kế toán trình độ cao đẳng, có khả năng thực hành nghiệp vụ kế toán, tổ chức, quản lý công tác kế toán và thực hiện được công tác kế toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và hành chính sự nghiệp đúng quy định pháp luật.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng Kế toán doanh nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và hành chính sự nghiệp ở các vị trí như kế toán viên các phần hành, kế toán tổng hợp… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như kế toán trưởng…

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân Kế toán chuyên ngành Kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức và kỹ năng về kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch; thực hiện công tác kế toán nói chung và thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch nói riêng.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng Kế toán nhà hàng – khách sạn – du lịch có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh về nhà hàng, khách sạn và du lịch, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ ở các vị trí như kế toán viên các phần hành,… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng…

a) Mô tả khái quát

Chương trìnhđược thiết kế để đào tạo nghề kế toán viên trong các doanh nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức, kỹ năng trong công tác hạch toán kế toán, thực hành ghi sổ và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.Chương trình khóa học gồm các học phần liên quan đến kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành kế toán. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán, thực hành kế toán trên máy vi tính, thực hành kế toán, thực hành nghề nghiệp,…

b) Vị trí việc làm

Kế toán tổng hợp, kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, thống kê tại các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động kinh doanh, có cơ hội trở thành kế toán tổng hợp, phụ trách kế toán trong các doanh nghiệp.

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp kế toán). Chương trình cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về: Lý thuyết tiền tệ tín dụng, LT thống kê, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán DN thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Thống kế doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Phân tích HĐKT, Kiểm toán, Kế toán máy, và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, Chính trị, Pháp luật, quốc phòng-an ninh, Kinh tế chính trị, Phương pháp soạn thảo văn bản.

b) Vị trí việc làm

Sau khi kết thúc khóa học, người học có trình độ chuyên môn là trung cấp kế toán, người học có thể làm việc tại: phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kế hoạch kinh doanh, phòng thu ngân, kiểm hàng, theo dõi công nợ, phòng dự án, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chuyên ngành về tài chính kế toán.