Khoa Đào tạo: Xây dựng

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo ngành CNKT Xây dựng trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, sử lý đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng ngành CNKT Xây dựng có môi trường làm việc rất rộng, đó là các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng – công nghiệp. Sinh viên có đủ năng lực để làm việc với các vị trí: Thiết kế kết cấu; Giám sát và thi công; Chuyên viên tư vấn dự án; Chuyên viên quản lý dự án.

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc ngành CNKT Xây dựng trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiêp; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, sử lý đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công…; có năng lực thiết kế và tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp (kết cấu thượng tầng và nền móng).

b) Vị trí việc làm

Làm tại các doạnh nghiệp xây dựng, ở các vị trí: Thiết kế kết cấu các công trình Dân dụng và công nghiệp; Giám sát và thi công;Chuyên viên tư vấn dự án; Chuyên viên quản lý dự án….

a) Mô tả khái quát

Trang bị kiến thức cơ sở ngành về quản lý kinh tế và kỹ thuật xây dựng như: kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, thuật toán tối ưu, các phương pháp phân tích, các kiến thức cơ bản về kinh tế cũng như kỹ thuật thi công cần thiết cho Quản lý xây dựng làm nền tảng cho việc nghiên cứu những nhân tố quan trọng để điều hành, quản lý xây dựng hiệu quả.

b) Vị trí việc làm

Kỹ thuật viên, tư vấn, thiết kế tại các Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán...

a) Mô tả khái quát

            Trang bị cho sinh viên các kiến thức để lựa chọn, sử dụng hợp lý và kiểm soát chất lượng VLXD tăng tính hiệu quả cho công trình; Thiết kế, quản lý, vận hành các dây chuyền công nghệ sản xuất VLXD như: bê tông, xi măng, thủy tinh, gốm sứ XD,…; Có khả năng nghiên cứu phát triển vật liệu mới, công nghệ sản xuất và thi công vật liệu mới.

b) Vị trí việc làm

            Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công các dự án xây dựng; Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng như: bê tông, xi măng, gốm xây dựng, thủy tinh xây dựng…;

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Chương trình cung cấp nội dung kiến thức và và kỹ năng kỹ thuật hỗ trợ các kỹ sư và các nhà thầu trong việc xây dựng nhà và các kiến trúc liên quan về: vẽ xây dựng, cơ xây dựng, trắc địa, vật liệu xây dựng, điện kỹ thuật, máy xây dựng, cấp thoát nước và môi trường, cấu tạo kiến trúc, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và dự toán công trình xây dựng và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

b) Vị trí việc làm

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo ngành xây dựng.