Khoa Đào tạo: Công nghệ thông tin

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng lập trình- sử dụng những công cụ và ngôn ngữ lập trình để phân tích, thiết kế, tạo ra những phần mềm, website, trò chơi cung cấp cho thị trường; Lắp ráp và sửa chữa phần cứng: lắp đặt các thiết bị, linh kiện và cài đặt các phần mềm chuyên dụng; Lắp đặt và quản lý mạng máy tính…

b) Vị trí việc làm

   Cử nhân cao đẳng ngành CNTT có thể làm việc trong các Công ty phần mềm; Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT; Các cơ sở đào tạo Công nghệ  thông  tin; Các cơ sở  tư vấn xây dựng hệ  thống  thông  tin; Các cơ sở  truyền thông,… chủ yếu trong các lĩnh vực ứng dụng phần mềm ở các vị trí: Nhân viên lập trình ứng dụng quản lý với C# và Java; thiết kế giao diện website và thiết kế  Web; phát triển các ứng dụng web; quản trị hệ cơ sở dữ liệu cho các công ty; kiểm tra chất lượng phần mềm;Chuyên viên CNTT; tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo nghề Quản trị mạng; cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng quản trị mạng máy tính như kỹ năng lắp ráp, cài đặt và triển khai mạng máy tính(LAN, INTERNET, WIFI); đảm bảo an ninh mạng, giải quyết các sự cố mạng và đảm bảo cho mạng vận hành chất lượng. Sinh viên cũng được cung cấp các kỹ năng như: lắp ráp và cài đặt máy tính, ngôn ngữ lập trình và các phần mềm ứng dụng phổ biến trên máy tính.

b) Vị trí việc làm

Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng trong một tổ chức, công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

a) Mô tả khái quát

          Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị Hệ thống thông tin. Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế lắp đặt, vận hành, quản trị và phát triển hệ thống tính toán, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các đơn vị kinh doanh.

b) Vị trí việc làm

            Kỹ thuật viên trung cấp ngành Quản trị hệ thống thông tin có thể làm việc trong các công ty tin học, máy tính, phòng lập trình, bảo hành, bảo trì và sửa chữa máy tính; là kỹ thuật viên bảo trì máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng máy tính cho các đơn vị, cơ quan, trường học và các thành phần kinh tế xã hội khác.