Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TUYỂN SINH NĂM 2017

20/03/2017 | Số lượt đọc 103 | Thể loại: Cao đẳng chính quyTT

Tên chương trình đào tạo

1

Kế toán doanh nghiệp

2

Kế toán Nhà hàng-Khách sạn-Du lịch

3

Quản trị kinh doanh

4

Quản trị kinh doanh bán hàng

5

Công nghệ  kỹ thuật xây dựng

6

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

7

Quản lý xây dựng

8

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9

Hệ thống điện

10

Công nghệ thông tin

11

Thiết kế và Lập trình Web

12

Hệ thống thông tin quản lý

13

Vật liệu và cấu kiện xây dựng

 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

TUYỂN SINH NĂM 2017

 

1. Ngành Kế toán

1.1. Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân kế toán trình độ cao đẳng, có khả năng thực hành nghiệp vụ kế toán, tổ chức, quản lý công tác kế toán và thực hiện được công tác kế toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và hành chính sự nghiệp đúng quy định pháp luật.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng Kế toán doanh nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và hành chính sự nghiệp ở các vị trí như kế toán viên các phần hành, kế toán tổng hợp… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như kế toán trưởng…

1.2. Chương trình đào tạo  Kế toán Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân Kế toán chuyên ngành Kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức và kỹ năng về kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch; thực hiện công tác kế toán nói chung và thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán nhà hàng, khách sạn và du lịch nói riêng.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng Kế toán nhà hàng – khách sạn – du lịch có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh về nhà hàng, khách sạn và du lịch, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ ở các vị trí như kế toán viên các phần hành,… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng…

2. Ngành Tài chính – Ngân hàng

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính- Ngân hàng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kinh tế và đào tạo kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân;Các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, qũy đầu tư; các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: thuế, kho bạc, hải quan, tài chính các cấp; các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính, đầu tư.

3. Ngành Quản trị kinh doanh

3.1. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng phát triển của thị trường, thiết kế và xây dựng chương trình bán hàng, tổ chức quảng cáo, xúc tiến, tư vấn và bán sản phẩm, quản lý và điều hành hoạt động marketing và bán hàng trong doanh nghiệp, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng.

b) Vị trí việc làm

          Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các vị trí như: kinh doanh, marketing, quản trị nhân lực, điều phối sản xuất kinh doanh…

3.2. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bán hàng

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bán hàng có khả năng hình thành được kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch bán hàng, kỹ thuật chốt hàng căn cứ vào khả năng giao tiếp của người bán và tâm lý khách hàng; kỹ năng quản lý thời gian, địa điểm và nhân lực bán hàng…

b) Vị trí việc làm

Sau khi học xong người học có thể làm việc tại các công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ, siêu thị, đại lý bán hàng, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn hoặc các công ty chuyên tổ chức sự kiện; tại các phòng kinh doanh, marketing, phát triển thị trường của các doanh nghiệp.

4. Ngành Công nghệ  kỹ thuật xây dựng

4.1. Chương trình đào tạo Công nghệ  kỹ thuật xây dựng

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo ngành CNKT Xây dựng trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, sử lý đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng ngành CNKT Xây dựng có môi trường làm việc rất rộng, đó là các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng – công nghiệp. Sinh viên có đủ năng lực để làm việc với các vị trí: Thiết kế kết cấu; Giám sát và thi công; Chuyên viên tư vấn dự án; Chuyên viên quản lý dự án.

4.2. Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng và công nghiệp

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc ngành CNKT Xây dựng trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiêp; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, sử lý đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công…; có năng lực thiết kế và tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp (kết cấu thượng tầng và nền móng).

b) Vị trí việc làm

Làm tại các doạnh nghiệp xây dựng, ở các vị trí: Thiết kế kết cấu các công trình Dân dụng và công nghiệp; Giám sát và thi công;Chuyên viên tư vấn dự án; Chuyên viên quản lý dự án….

5. Ngành Quản lý xây dựng

a) Mô tả khái quát

Trang bị kiến thức cơ sở ngành về quản lý kinh tế và kỹ thuật xây dựng như: kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, thuật toán tối ưu, các phương pháp phân tích, các kiến thức cơ bản về kinh tế cũng như kỹ thuật thi công cần thiết cho Quản lý xây dựng làm nền tảng cho việc nghiên cứu những nhân tố quan trọng để điều hành, quản lý xây dựng hiệu quả.

b) Vị trí việc làm

Kỹ thuật viên, tư vấn, thiết kế tại các Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán...

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6.1. Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

a) Mô tả khái quát

Chương trình cử nhân trình độ cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được thiết kế để cung cấp cho người học khả năng thiết kế, giám sát, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện và trong các trung tâm thí nghiệm điện, điện tử.

b) Vị trí việc làm

-  Thiết kế, giám sát, vận hành, bảo trì, sửa chữa và thay thế các thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng, hệ thống điện công nghiệp, trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp, lĩnh vực sản xuất và truyền tải điện năng;Phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thí nghiệm, Phòng Vilas, liên quan đến lĩnh vực Điện, Điện tử;Tổ chức hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử, tư vấn và chăm sóc khách hàng liên quan đến lĩnh vực Điện, Điện tử;

6.2. Chương trình đào tạo Hệ thống điện

a) Mô tả khái quát

Chương trình cử nhân trình độ cao đẳng Hệ thống điệnđược thiết kế để cung cấp cho người học khả năng thiết kế, giám sát, vận hành, bảo trì, sửa chữa và thay thế các thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

b) Vị trí việc làm

Làm việc tại các công ty, nhà máy điện, công ty truyền tải điện, các công ty điện lực, khu công nghiệp, các viện nghiên cứu, trung tâm thí nghiệm, Phòng Vilas…;Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống điện toà nhà, khu công nghiệp; Tổ chức hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử, tư vấn và chăm sóc khách hàng liên quan đến lĩnh vực Điện.

7. Ngành Công nghệ thông tin

7.1. Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng lập trình- sử dụng những công cụ và ngôn ngữ lập trình để phân tích, thiết kế, tạo ra những phần mềm, website, trò chơi cung cấp cho thị trường; Lắp ráp và sửa chữa phần cứng: lắp đặt các thiết bị, linh kiện và cài đặt các phần mềm chuyên dụng; Lắp đặt và quản lý mạng máy tính…

b) Vị trí việc làm

  Cử nhân cao đẳng ngành CNTT có thể làm việc trong các Công ty phần mềm; Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT; Các cơ sở đào tạo Công nghệ  thông  tin; Các cơ sở  tư vấn xây dựng hệ  thống  thông  tin; Các cơ sở  truyền thông,… chủ yếu trong các lĩnh vực ứng dụng phần mềm ở các vị trí: Nhân viên lập trình ứng dụng quản lý với C# và Java; thiết kế giao diện website và thiết kế  Web; phát triển các ứng dụng web; quản trị hệ cơ sở dữ liệu cho các công ty; kiểm tra chất lượng phần mềm;Chuyên viên CNTT; tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.

7.2. Chương trình đào tạo Thiết kế và lập trình Web

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo Thiết kế và lập trình Web thuộc ngành CNTT cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thiết kế và lập trình web- sử dụng những công cụ và ngôn ngữ lập trình để phân tích, thiết kế, tạo ra những website cho mạng máy tính và các thiết bị di động cung cấp cho thị trường; Quản trị trang web: quản lý nội dung, duy trì sự hoạt động của website, đảm bảo tính an ninh cho website…

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng Thiết kế và lập trình Web thuộc ngành CNTT có thể làm việc trong các Công ty phần mềm- thiết kế và lập trình web; Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT; Các cơ sở đào tạo Công nghệ  thông  tin; Các cơ sở  tư vấn xây dựng hệ  thống  website, cổng thông tin điện tử; Các cơ sở  truyền thông,… chủ yếu trong các lĩnh vực ứng dụng phần mềm ở các vị trí: nhân viên thiết kế web, chỉnh sửa và thiết kế đồ họa web, quản trị nội dung web, lập trình mô đun web, quản trị website; tư vấn, kinh doanh các sản phẩm website, cổng thông tin điện tử.

8. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng phân tích và thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin- sử dụng những công cụ phân tích, thiết kế kết hợp với công cụ và ngôn ngữ lập trình để tạo ra những phần mềm, website cung cấp cho thị trường; Cài đặt và triển khai hệ thống thông tin.

b) Vị trí việc làm

          Cử nhân cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý làm việc tại các bộ phận tin học, kế toán, kinh doanh, quản lý dữ liệu, quản lý nhân sự, quản trị hệ thống thông tin, quản trị mạng, thiết kế và xây dựng phần mềm trong cơ quan nhà nước, công ty, ngân hàng, tổ chức kinh tế xã hội; giảng dạy tin học trong cơ sở giáo dục.

9. Ngành Vật liệu và cấu kiện xây dựng

a) Mô tả khái quát

          Trang bị cho sinh viên các kiến thức để lựa chọn, sử dụng hợp lý và kiểm soát chất lượng VLXD tăng tính hiệu quả cho công trình; Thiết kế, quản lý, vận hành các dây chuyền công nghệ sản xuất VLXD như: bê tông, xi măng, thủy tinh, gốm sứ XD,…; Có khả năng nghiên cứu phát triển vật liệu mới, công nghệ sản xuất và thi công vật liệu mới.

b) Vị trí việc làm 

          Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công các dự án xây dựng; Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng như: bê tông, xi măng, gốm xây dựng, thủy tinh xây dựng…