QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TCCN NĂM 2017 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

20/03/2017 | Số lượt đọc 265 | Thể loại: Tuyển sinh


 

 

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TCCN
NĂM 2017 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Thông tin văn bản 05/2017/TT-BLĐTBXH

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

05/2017/TT-BLĐTBXH

Tên văn bản

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Ngày ban hành

02/03/2017

Loại văn bản

Thông tư

Chuyên mục

Dạy nghề  

Tệp đính kèm